۱۳۹۷-۰۸-۲۸ - ۱۱:۳۰:۱۸
 comandanteadib

تصور کنید وارد یک معامله خرید شده اید با قیمت مبداx اوضاع به هردلیلی چه قابل فهم و قابل

تصور کنید وارد یک معامله خرید شده اید با قیمت مبداx

اوضاع به هردلیلی( چه قابل فهم و قابل تحلیل چه برعکس ) شرایط به نحوی رقم خورده است که xشما به x*10تبدیل شده است

همه چیز عالی ست اما یک واقعه همانند پیچ گردنه ای صعب العبور در پیش روی شما و معامله تان قرار گرفته است
ممکن است سود ده برابری شما از قیمت مبدا خریدتان را تبدیل به سود سه برابری یا کمتر و بیشتر از بیشینه سود ده برابری شما بنماید

اما شما به هردلیلی مصمم به ادامه راه تان هستید
این شرایط را میتوان در بازاری همانند سهام بارها دید که اشخاص سهام یک شرکت را به هر دلیلی میخرن و سهام به هردلیلی با رشد شارپ مواجه میشوند ولی بسیاری از ادامه روند صعودی یا توقف و رنج شدن یا نزولی شدن قیمت بی اطلاع هستند

برخی برحسب دلایل تحلیلی یا شرایط ایجابی( حجم انبوهی اوراق سهام خریداری شده در یک شرکت با حجم معامله کم که عملا توان خروج را از آنان خواهد گرفت) در معامله خود باقی میمانند
ممکن است سودشان از بیشینه سود ده برابری به پایین نزول بنماید ممکن است ادامه روند صعودی برقرار باشد با کمی درجا زدن و نوسان قیمت

وضعیت امروز دولت ایران(state) که بارها تفاوتش با دولت (government) یا همان قوه مجریه در ایران را شرح داده ام به همین سان است!

ایران را در مقیاسی،فراتر از حکومت حاکم دارای حاکمیت بر سرزمین و جمعیت ایران ( که تشکیل دهنده stateهستند در مجموع) امروز در معامله ای میبینم که از مبداx وارد چرخه و روندی صعودی شده است

این چرخه و روند که بنا به اعتقادم مبنی بر تکرار تاریخ ( تکرار چرخه ها و روندهای مشابه اما با دگرگونی هایی که هر چرخه و روند را معنا و حلاوتی،تازه میبخشاید) عملا ایران را رهنمون میسازد به صعود به قللی تازه یا آمادگی برای سقوط به ته دره ای نزولی دیگر !

که البته همانند نقاط ثبات و ایمنی که در کوه ها به نام پناهگاه، کمپ یا نقطه حمایت وجود دارد که پس از هر صعود با رسیدن بدانجا عملا بخش اعظم صعود را بیمه می نمایند و یا حتی در صورت سقوط به هردلیلی با نقطه حمایت ایجاد شده شخص از سقوط بیشتر در امان میماند و در دنیای واقعی نیز نقاط ایمنی وجود دارد که به عنوان نقطه حمایت و ثبات میتوان از آنها نام برد

امروز جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ده ها حکومت حاکم دارای حاکمیت بر سرزمین و جمعیت دولت ایران که خود سازنده یک چرخه و روند و به واقع موج پیشرونده در مسیر حرکت به سمت دستیابی به قدرت منطقه ای که تا مرزهای اسرائیل گسترانیده شده می باشد و این برای اولین بار از بعد امپراتوری هخامنشی باستان است که ایران توانسته مرزهای نفوذ خود را تا سرحدات یونان آسیایی ! (منطقه شامات) بگستراند.

اما همانطور که در مطالب پیشین کانال اشاره داشتم، بحثی که ایران امروز درگیر آن است بحث تثبیت این موقعیت کنونی پس از صعود از مراحل چرخه ها و روندهای پیشین میباشد که آیا ایران توانایی تثبیت این صعود شگرف را که میتواند جایگاه منطقه ای ایران را به عنوان قدرت متوسط جهانی طی چنددهه آینده و البته که قدرت منطقه ای فعلی به جهان تحکیم نماید

اما اگر این واقعه رخ ندهد به واقع بسان معامله خریدی است که سود ده برابری میل نزولی پیدا میکند و میتواند تمام سود بدست آمده را نه تنها از چنگ معامله گر خارج نماید بلکه از اصل مایه ! نیز ضررهای هنگفتی را نصیب دولتstate و حکومت( جمهوری اسلامی) بنماید که این نیز باز هم باز میگردد به خطوط حمایت و نقاط ثبات و ایمنی موجود در مسیری که موج صعودی ایجاد،کرده است

قلبا امیدوارم که ایران (state) با کمترین مشکلات و مصائب از این گردنه صعب العبور که در حال عبور میلی متری از دره های مرگبار آن است عبور نماید و توان منطقه ای ایران(state) تثبیت شود ( خواه تحت نام هر حکومتی که دارای حاکمیت است همانند شاهنشاهی پاتریمونیالی پهلوی یا اسلامی شیعی جمهوری اسلامی یا دیگر حکومتها)
برآیند کلی اینکه چه رخ میدهد در آینده نیز براساس تبیین و پیش بینی که قبلا اشاره داشته ام به نظر برای ایران مثبت است و احتمال عبور موفقیت آمیز و تثبیت توان منطقه ای ایران بسیار پررنگ است اما هرگونه نزول و سقوط بستگی به نقاط ثبات و حمایتی دارد که به نظر میرسد از عقب نشینی مقطعی از شامات تا سقوط حکومت دارای حاکمیت بر state ایران ( یعنی جمهوری اسلامی) ابعاد این نزول باشد و البته براساس چرخه و روند کلی در صورت سقوط حکومت احتمال نزول و سقوط تمام عیار برایstate دور از ذهن نیست که امیدواریم رخ ندهد چرا که عملا با عدم حکومت مقتدر مرکزی با توجه به مشکلات قومیتی و دینی ، بی نظمی و هرج و مرج نابودکننده ای بر ایران حکمروا خواهد گردید، اما احتمال رخداد بدترین سناریو تا حدودی منتفی ست