۱۳۹۷-۰۷-۰۴ - ۲۲:۱۶:۳۱
 heller97

عصر امروز چهارشنبه به رسم ادب و تشویق این عزیز رامسری باتفاق حاج حسین حشمتی و علیرضا درجان

عصر امروز چهارشنبه به رسم ادب و تشویق این عزیز رامسری باتفاق حاج حسین حشمتی و علیرضا درجانی و یوسف ناصح به منطقه چاف لنگرود رفتیم . علی اقا که توسط تلفن از امدنمان باخبرشده بود باستقبالمان امدو دقایقی با او و قهرمانان نوجوان وزنه بر داری سپری کردیم . نکته قابل توجه حساسیت فوق العاده علی جان در حفظ سلامتی و امنیت ورزشکاران بود. نگاهی کاملا حرفه ای ازاین مرد رامسری که برایمان ستودنی بود. او برای سلامتشان ازهیچ چیزی نمیگذشت حتی ساعت خواب و عدم استفاده از گوشی همراه درموارد غیر ضروری ؛ رعایت ورود و خروج و اضافه نمودن وزنه و.....
اعتراف میکنم دقایقی که درکنارش بودیم ازاو اموختیم برای ساخت یک قهرمان باید نگاهی حرفه ای داشت جدای ازهرگونه اغماض و کم کاری ...
باارزوی موفقیت برای این نوجوانان عزیز و علی جان امینی افتخار خانواده ورزش رامسر.
هلر شمسی
خبرنگار ساحل دریا