۱۳۹۷-۰۹-۱۵ - ۱۸:۳۲:۵۵
 Perspolis

سایت رسمی AFC نام پرسپولیس از پایتخت امپراتوری کهن پارس سرچشمه می گیرد و نام اصلی استقلا

سایت رسمی AFC:

نام پرسپولیس از پایتخت امپراتوری کهن پارس سرچشمه می‌گیرد و نام اصلی استقلال، دوچرخه سواران است :))))

🔴 @Perspolis
 کلید واژه ها:

سایت رسمی

سایت رسمی AFC

اخبار مرتبط در شبکه های اجتماعی