۱۳۹۷-۰۸-۲۸ - ۱۴:۱۴:۰۰

ورزش

|

نمایش و رسانه

ابتکار جوشکار هنرمند برای حمایت از معلولین + تصاویر

رضوان سویم استادکار ۴۲ ساله جوشکاری در استان بورسای ترکیه با یک تیم ۱۲ نفره به مدت ۱۵ شبانه روز یک مجسمه آهنی ساخت.


مسجمه‌ی گاو آهنی با ۲ متر ارتفاع٬ ۲ متر طول و ۳۲۰ کیلوگرم وزن٬ توجه یک تاجر آذربایجانی را جلب کرد و او حاضر شد در ازای دریافت این مجسمه٬ پنجاه عدد ویلچر برقی به ترکیه بفرستد و به این ترتیب٬ پنجاه معلول نیازمند بدون پرداخت پول صاحب ویلچر برقی شدند.


ابتکار جوشکار هنرمند برای حمایت از معلولین + تصاویر


ابتکار جوشکار هنرمند برای حمایت از معلولین + تصاویر


ابتکار جوشکار هنرمند برای حمایت از معلولین + تصاویر


ابتکار جوشکار هنرمند برای حمایت از معلولین + تصاویر


منبع: تسنیم