۱۳۹۷-۰۸-۱۴ - ۱۴:۲۷:۳۳

ورزش

|

اسکی

به منظور تسهیل و تسریع در صدور مجوز تاسیس و احداث باشگاه‌ها جلسه کمیسیون اصلی ماده ۵ وزارت ورزش و جوانان برگزار شدبه گزارش پایگاه خبری وزارت
ورزش و جوانان، جلسه کمیسیون اصلی ماده ۵ وزارت
ورزش و جوانان به منظور تسهیل و تسریع در صدور مجوز تاسیس و احداث باشگاه های
ورزش ی در جهت توسعه
ورزش و همچنین رونق کسب و کار با حضور افشین داوری مدیرکل دفتر توسعه
ورزش حرفه ای و امور باشگاه ها، برگزار شد.

در این جلسه، موارد زیر به تصویب رسید:

ابلاغ دستورالعمل ایمنی پیست های اسکی و مسابقات سراسر کشور

رعایت حریم فاصله ۵۰۰ متر بین دو باشگاه در یک منطقه در صورتی که باشگاه دار مالک باشد الزامی است.

در صورتی که رشته
ورزش ی مورد فعالیت در دو باشگاه به لحاظ سخت افزاری و فنی متفاوت باشد، رعایت حریم ۵۰۰ متری الزامی نیست.

در صورت رضایت باشگاه دار اولیه (مالک)، اگر رشته
ورزش ی کاملاً مشابه باشد، رعایت حریم ۵۰۰ متری الزامی نیست.

در صورت فعالیت چند باشگاه در یک منطقه که همه مستاجر باشند، رعایت حریم ۵۰۰ متری الزامی نیست.