۱۳۹۷-۰۹-۱۴ - ۱۴:۰۲:۴۲

ورزش

|

انرژی

بازدید مهندس علیزاده از مدیریت مطالعات پایه منابع شهرستان کرمان


در تاریخ 97/9/13 مهندس علیزاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان باتفاق هیأت همراه از مدیریت مطالعات پایه منابع شهرستان کرمان و باشگاه ورزشی شرکت بازدید نمودند.
 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان در تاریخ 97/9/13 مهندس علیزاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان باتفاق هیأت همراه از مدیریت مطالعات پایه منابع شهرستان کرمان و باشگاه ورزشی شرکت بازدید نمودند. همچنین واحدهای مختلف مدیریت منابع آب شهرستان کرمان و مجموعه کتابخانه شرکت مورد بازدید قرار گرفت.


در این بازدید مهندس فغانی مدیر مطالعات پایه منابع آب، مهندس الیاس سلاجقه مدیر امور منابع آب شهرستان کرمان و خانم فدائی مسئول کتابخانه شرکت و آقای پذیرفته مسئول باشگاه ورزشی ضمن ابراز خرسندی از حضور مدیرعامل در جمع پرسنل مطالعات و امور منابع آب، در خصوص مباحث مختلف با ایشان گفتگو کردند.


 


 


 


     


 


 


 


 


 


اخبار مرتبط در شبکه های اجتماعی