۱۳۹۷-۰۸-۲۸ - ۱۳:۵۱:۰۰

ورزش

|

نمایش و رسانه

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۲۷/ ۰۸/ ۹۷به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، از انتصاب سرپرست استانداری؛ فارس در انتظار استاندار تا فوتبال یگ دسته اول کشور؛ یک برد و یک شکست حاصل تلاش نمایندگان فارس را در این بخش خبری ببینید.