۱۳۹۷-۰۸-۱۵ - ۰۹:۲۳:۰۰

ورزش

|

اسکی

به میزبانی پیست سرزمین ایرانیان؛ برگزاری مرحله سوم مسابقات قهرمان کشوری درگ


برگزاری مرحله سوم مسابقات قهرمان کشوری درگبه گزارش خبرگزاری صداوسیما  این مسابقه در تاریخ های ​​۲۴ و ​​۲۵ ​​آبان طی دو روز برگزار و هیات های استانی فقط تا پایان وقت اداری ​۹۷/۰​۵/​۲۸ می توانند نسبت به اعلام آمادگی اقدام نمایند.
شرایط و مقررات:مسابقه بر طبق قوانین درگ مندرج در سایت فدراسیون برگزار خواهد می شود.ارائه معرفی نامه استان بیمه ورزشی، کپی کارت ملی، اصل و گواهینامه رانندگی و ۱ قطعه عکسگواهی شرکت در مسابقات با تائید کمیته آموزشداشتن کلاه ایمنی و کمربند ایمنی مسابقات و لباس اتومبیلرانی و کپسول آتش نشانی(حداقل ۳ کیلویی)الزامی است.مسابقه راس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه و جمعه برگزار خواهد شد و حضور در جلسه توجیهی روز چهار شنبه ​​۹۷/۰۸/۲۳ الزامی است و عدم شرکت در جلسه توجیهی به منزله انصراف از مسابقه خواهد بود.حضور شرکت کنندگان و خودرو ها فقط با تائید کمیته فنی و ایمنی مسابقات خواهد بود.