۱۳۹۷-۰۹-۱۴ - ۲۰:۲۱:۰۰

ورزش

|

وزنه‌برداری

یک پسر و یک دختر ۲ وزنه‌بردار استان همدان در اردوی تیم‌های ملی۲ وزنه بردار استان همدان در اردوی تیم‌های ملیبه گزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز همدان، علیرضا زندی وزنه بردار جوان ملایری از ۲۷آذر تا ۷دی در اردوی تیم ملی جوانان شرکت خواهد کرد.

رقابت‌های جهانی۲۰۱۹ جوانان، خرداد در کشور فیجی برگزار خواهد شد.

همچنین پریا حاج علی اکبری وزنه بردار همدانی از ۱۶آذر به مدت ۲هفته در اردوی تیم ملی دختران حاضر خواهد شد.